الف- روشهای پرداخت در مناطق شهری تهران
همشهریان تهرانی می توانند به سه روش مندرج در زیر بهای کالاهای خریداری شده را بپردازند.
الف-۱- پرداخت نقدی به صورت حضوری و با هماهنگی قبلی
الف-۲- پرداخت با درگاه اینترنتی به هنگام ثبت سفارش در سایت
شهروندان تهرانی می توانند در فرآیند خرید گزینه «پرداخت با درگاه اینترنتی» را انتخاب کنند و پیش از دریافت کالا؛ وجه آن را تسویه کنند.
الف-۲-۱- به پاس اعتمادی که این شهروندان به شیائومی سیتی کرده اند خود را مؤظف می دانیم آنها را در اولویت تحویل کالا قرار دهیم و پیگیری های بیشتری را انجام دهیم.
الف-۲-۲- پشتیبانان خرید شیائومی سیتی مؤظف هستند به جهت اطمینان بخشی به این دسته از خریداران پیگیری های تلفنی بیشتری را داشته باشند.
الف-۲-۳- پس از پرداخت اینترنتی,جهت بهره مندی از سیاست ۷روز ضمانت برگشت کالا وهمچنین پیگیریهای بعدی شماره قبض را نزد خود نگهدارید .
۳- تماس تلفنی با پشتیبانان تلفنی شیائومی سیتی و ثبت سفارش تلفنی
هموطنان عزیز غیر تهرانی می توانند به دو روش مندرج در زیر بهای کالاهای خریداری شده را بپردازند.
ب ۱- پرداخت با درگاه اینترنتی بانکی
برای پرداخت بهای کالاهای خریداری شده سایر هموطنان نیز روش «پرداخت با درگاه اینترنتی به هنگام خرید» در نظر گرفته شده است. جزئیات این روش بدین شرح است:
ب ۱-۱- هموطنان عزیز -غیر ساکن در شهر تهران – امکان پرداخت وجه کالای سفارش داده شده را با درگاه اینترنتی دارند و در جریان سفارش و پس از انتخاب کالا به طور خودکار به شیوه پرداخت با درگاه اینترنتی منتقل می شوند.
ب۱-۲- پس از واریز،پیامکهای فرآیند های مختلف کاری برای شما ارسال خواهد شد. ضمن اینکه پشتیبانان شیائومی سیتی با شما تماس خواهند گرفت و شما را در جریان مراحل ارسال خواهند گذاشت.
ب۱-۳- پس از پرداخت اینترنتی، شماره پیگیری پرداخت را برای پیگیری های بعدی نزد خود نگه دارید.
ب۲- پرداخت به حساب بانکی بصورت (کارت به کارت یا واریز به حساب)
برای پرداخت بهای کالاهای خریداری شده سایر هموطنان نیز روش «پرداخت به حساب بانکی بصورت (کارت به کارت یا واریز به حساب)» در نظر گرفته شده است. جزئیات این روش بدین شرح است:
ب۲-۱- هموطنان عزیز -غیر ساکن در شهر تهران – امکان پرداخت وجه کالای سفارش داده شده را بصورت (کارت به کارت یا واریز به حساب) دارند مشخصات این روش بشرح زیر می باشد :
شماره کارت بانک ملت
….
شماره حساب بانک ملت

بنام آقای …
ب۲-۲- پس از واریز لطفا با پشتیبانان شیائومی سیتی تماس حاصل فرموده و ما را در جریان این فرآیند قرار دهید پس از تایید واریز،پیامکهای فرآیند های مختلف کاری برای شما ارسال خواهد شد. ضمن اینکه پشتیبانان شیائومی سی تی با شما تماس خواهند گرفت و شما را در جریان مراحل ارسال خواهند گذاشت.
ب۲-۳- پس از واریز وجه، شماره و رسید های پیگیری پرداخت را برای پیگیری های بعدی نزد خود نگه دارید.