شیائومی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تلوزیون هوشمند را تنها در ۹ دقیقه در چین فروخت.

شیائومی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تلوزیون هوشمند را تنها در ۹ دقیقه در چین فروخت. شیائومی یک رکورد فروش دیگر به جای گذاشت، این بار در بخش تلوزیون...

ادامه مطلب