ردمی ایکس، سومین گوشی برند مستقل ردمی، در ماه فوریه معرفی خواهد شد

ردمی ایکس، سومین گوشی برند مستقل ردمی حدود سه هفته پیش، شیائومی از ردمی نوت ۷، تحت عنوان اولین گوشی هوشمند زیر برند تازه به استقلال رس...

ادامه مطلب