شیائومی از اجاق گاز و هود هوشمند با امکان کنترل از اپلیکیشن رونمایی کرد.

شیائومی از اجاق گاز و هود هوشمند با امکان کنترل از اپلیکیشن رونمایی کرد. یکی دیگر از محصولات منتشر شده در رویداد دیروز، مجموعه اجاق گا...

ادامه مطلب