شیائومیMI8 مجهز به عکسهایی با کیفیت بهتر در نور شب و فیلم برداری ۹۶۰ فریم برثانیه

شیائومی MI8 به عکسهایی با کیفیت بهتر در نور شب و فیلم برداری ۹۶۰ فریم برثانیه حرکت آهسته ، مجهز میشود.   شیائومی برای مدل MI8 ...

ادامه مطلب