احتمال رونمایی از پردازنده Surge S2 در نمایشگاه MWC

احتمال رونمایی از پردازنده Surge S2 در نمایشگاه MWC